வாளை மீன் குழம்பு | How to make Belt Fish Curry | Valai Meen Curry without Coconut 22-09-2020 Omega’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Videos,
Tamil Cooking Videos

வாளை மீன் குழம்பு | How to make Belt Fish Curry | Valai Meen Curry without Coconut 22-09-2020 Omega’s Kitchen
22-09-2020 வாளை மீன் குழம்பு | How to make Belt Fish Curry | Valai Meen Curry without Coconut – Omega’s Kitchen




Omega’s Kitchen 22nd September 2020

வாளை மீன் குழம்பு | How to make Belt Fish Curry | Valai Meen Curry without Coconut
வாளை மீன் குழம்பு தேங்காய் சேர்க்காமல் பழைய காலத்தில் செய்வது போல செய்திருக்கிறேன்.நீங்களும் செய்து பார்த்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Category: Tamil Cooking Videos,

Related Post