டிக்டாக் – சேர் இட் : 59 சீன செயலிகளுக்கு ஆப்பு…! மத்திய அரசு தடை விதித்தது | Chinese apps banned

Category: News,

Date : 1 week ago          Views : 2 views

News

டிக்டாக் – சேர் இட் : 59 சீன செயலிகளுக்கு ஆப்பு…! மத்திய அரசு தடை விதித்தது | Chinese apps banned
30-06-2020 டிக்டாக் – சேர் இட் : 59 சீன செயலிகளுக்கு ஆப்பு…! மத்திய அரசு தடை விதித்தது | Chinese apps banned-Polimer tv News

Polimer tv News 30th June 2020

டிக்டாக் – சேர் இட் : 59 சீன செயலிகளுக்கு ஆப்பு…! மத்திய அரசு தடை விதித்தது | Chinese apps banned

Category: News,

Related Post